LENKA PHILIPPOV√Ā

Nar. 15. 1. 1980 v Ostravńõ

1986 ‚Äď 1993 Z√°kladn√≠ Ň°kola Barrandov, Praha

1993 ‚Äď 1998 Gymn√°zium LitomńõŇôick√°, Praha

1998 ‚Äď 2004 Husitsk√° teologick√° fakulta Univerzity Karlovy , Praha

10 / 2004 postgraduální studium na UK HTF

11 / 2007 HoSt Home-Start ńĆR

© Morula,  Powered by @.