V dnešní době většina porodnic nabízí těhotným ženám předporodní kurzy. Tyto kurzy však mívají různou úroveň co do rozsahu a obsahu poskytovaných informací. Obvykle se pod nabídkou předporodního kurzu skrývají krátká (nejčastěji dvouhodinová) setkání, na kterých se účastnice dozvědí nejnutnější informace vztažené k té konkrétní porodnici. Podávané informace mají spíše organizační charakter, jako např. co si máte vzít sebou do porodnice, kde máte zazvonit, až přijedete k porodu, jakým způsobem si vyřídíte úřední záležitosti spojené s narozením dítěte (matrika) apod. Těhotenství a porodu bývá věnováno málo času a výklad zahrnuje jen ty nejobecnější informace.

        Kvalitní předporodní příprava by měla být pojata jako intenzivní kurz, na kterém nastávající rodiče získají podrobné a rozsáhlé informace týkající se jednak porodu, jednak jejich role v něm. Předporodní kurz má být zaměřen na podporu normálního porodu. Porodní asistentka, která obvykle kurz vede, rodičům poradí, co mohou sami udělat proto, aby normální průběh porodu podpořili, a aby byl porod pro ně uspokojujícím a posilujícím zážitkem. Objasní jim zdravotní prospěšnost normálního porodu a vysvětlí, proč je normální, nemedikovaný porod zdravý proces jak pro matku, tak pro dítě. Pomůže rodičům orientovat se v porodním procesu, projde s nimi všechny doby porodní. Poskytne jim základní informace o péči o dítě a výživě novorozence. Rodiče se dozvědí o zdrojích informací, které jim jednak pomohou lépe se v porodním procesu orientovat, jednak budou na jejich základě schopni učinit informované rozhodnutí.

        Co by mělo v kurzu být základně probíráno:

        * Péče o zdravé těhotenství.

        * Význam porodního plánu. Pomoc při formování porodních přání.

        * Výběr místa a způsobu porodu.

         * Příprava k porodu s důrazem na normální, přirozený porod.

        * Aktivní chování rodičů během porodu.

        * Užívání přirozených metod tlumení bolesti během porodu.

        * Období po porodu, šestinedělí.

        * Podpora kojení.

Ivana Königsmarková 3  
© Morula,  Powered by @.