Jediným kritériem úspešného porodu je zdravá matka, která si z porodnice odnáší zdravé dítě. Kdo by s tím nesouhlasil? I ty nejoprávněnější stížnosti vypadají jako rozmar, když vedle nich postavíme prostou otázku přežití a zdraví.

        To vše ale platí jen tehdy, pokud zdraví redukujeme na zdraví fyzické a všímáme si jen akutních komplikací a škod. Pokud pohled poněkud rozšíříme, dost možná uvidíme, že ona fyzicky zdravá matka si z porodnice odnáší nejen fyzicky zdravé dítě, ale i trauma z toho, jakým způsobem porod probíhal.

        Trauma rozhodně není jen nepříjemná vzpomínka. Je to psychické zranění, které oběti i jejímu okolí bolestně komplikuje život. Není vidět, nelze je změřit. O to je snažší je bagatelizovat, o to je těžší je popsat. Při rozhovorech s matkami, psychology nebo terapeuty jsme narážely na to, že pro popis traumat jakoby chybí jazyk, nebo spíš že jazyk, který při něm používáme, je až příliš emocionální, subjektivní a obrazný.

        Přesto je nutné o traumatizujících zážitcích mluvit a stále znovu se je pokoušet uchopit. V opačném případě nakonec vymizí z vědomí a jejich destruktivní atak na ženu i dítě se dostává mimo kontrolu.

        A je to nezbytné i pro ostatní. Ti, kdo traumata nezažili, mohou bez jejich důkladného popisu jen velmi těžko pochopit, co ženám vlastně na současné podobě porodničních porodů vadí.


krik
Tereza a Honza 1 Petra T.
Petra S. Michaela Bodnárová 2
Lenka a Tomáš 2 V Chvála a L Trapková 5
V Chvála a L Trapková 3 V Chvála a L Trapková 2
V Chvála a L Trapková 1 Libuše Heczková
Jozef Záhumenský 5 Dora
© Morula,  Powered by @.