Porod samozřejmě není jen fyziologický, potažmo medicínský jev. Je zároveň i psychologickou, společenskou, rodinnou či intimní událostí. V porodnici jsou tyto aspekty často ignorovány. Může to mít dalekosáhlé důsledky. Pokud třeba nemocniční prostředí smaže intimní rozměr porodu – a stane se z něj veřejná událost v níž se naše trápení či tělesné detaily stanou objektem více či méně zúčastněného pozorování jiných lidí - může to citelně zkomplikovat průběh porodu.

        Proto se stále více informovaných žen, které jsou si vědomy tohoto rizika, uchyluje k porodu doma.

        Co to je přirozený porod? To je velmi individuální. Tím spíš je problém, že personál porodnic často věří tomu, že ideální podmínky může navodit nová barva na stěnách či ušití nových potahů nebo rozmístění vhodných tématických obrázků. O to ale přísně vzato vůbec nejde. Aby žena mohla přirozeně porodit, musí se především cítit bezpečně. To jí může zajistit především odborná pomocnice či pomocník, kterého/kterou by měla v ideálním případě dobře znát. Musí mít možnost si v první době porodní přesně podle své potřeby účinně ulevit. To znamená, že musí mít možnost nejen třeba napustit si vanu, sprchovat se, sedět na balónu nebo si nechat masírovat záda (tyto samozřejmosti dodnes nejsou ani zdaleka v běžné nabídce zdejších nemocnic). Musí mít ale také možnost si zcela nespolečensky ulevit – vydávat různé zvuky, být oblečená tak, jak jí to vyhovuje (nebo třeba vůbec), nahlas křičet nebo nadávat. Poté při tlačení (druhá doba porodní) musí mít možnost pohybovat se a měnit polohu těla. K tomu mnohem spíš než klasické (vysoké, tvrdé a úzké, tedy značně nepohodlné) porodnické lůžko potřebuje měkkou podložku a pomůcky, kterých se může pevně chytit, případně do nich kousat atd.

        To všechno k porodu patří a není to neslušné. Přesto to v prostředí zdejších porodnice většinou není možné. A to může být důvod, proč se porod zkomplikuje a musí nastoupit léky, protože rodící žena přestane svůj porod a bolest s ním spojenou zvládat. Především proto se o porodu v české porodnici nedá ve velké většině případů hovořit jako o přirozeném.

        Informační brožura Cesty k přirozenému porodu( .pdf 2.6Mb )

Petra a Petr T. Petra T.
Petra S. V Chvála a L Trapková 4
Libuše Heczková Jozef Záhumenský 2
Brno Obilní trh Adam Houska 3
anketa berlin
Brno Obilní trh  
© Morula,  Powered by @.