Epidurální analgezie a anestezie

        PorodnĂ­ bolesti jsou normálnĂ­m fyziologickĂ˝m jevem, majĂ­ svĹŻj smysl a existuje mnoho pĹ™irozenĂ˝ch a bezpeÄŤnĂ˝ch moĹľnostĂ­ a technik, jak utlumit vnĂ­mánĂ­ bolesti pĹ™i porodu:

        - svobodná volba polohy v 1. i 2. dobÄ› porodnĂ­

        - teplá koupel nebo sprcha

        - masáže, doteky, hudba

        - užívánĂ­ technik na odvádÄ›nĂ­ pozornosti (urÄŤitĂ˝ rytmus dĂ˝chánĂ­, vizualizace aj.)

        Názor WHO:
        Mnoho Ĺľen tyto pĹ™irozenĂ© praktiky hodnotĂ­ jako uĹľiteÄŤnĂ©, nemohou Ĺľenu poškodit, lze je tedy doporuÄŤit. FarmakologickĂ© metody by nikdy nemÄ›ly nahradit osobnĂ­ pozornost a láskyplnou pĂ©ÄŤi o rodĂ­cĂ­ Ĺľenu.

Informační brožura Cesty ke spokojenému porodu (.pdf 2.8 Mb)

Tereza a Honza 1 Lenka a Tomáš 3
Alena K. 1 Alena A.
© Morula,  Powered by @.